14-päevane taganemisõigus

 

Vastavalt Võlaõigusseadusele võib tarbija sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. BALTAL (edaspidi BT) e-poest tellitud kauba puhul algab tähtaeg päevast, mil kaup on tarbijale kättetoimetatud. Tarbijaks loetakse füüsilist isikut, kes on ostnud BT e-poest kaupa või teenust, mis ei seondu tema majandus- või kutsetegevusega. 

Ostes BT e-poest, nõustub tarbija taganemisõiguse kasutamiseks järgmiste tingimustega:

 1. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis.

BT e-pood järgib kasutamise väljaselgitamisel mõistlikkuse põhimõtet, mis tähendab, et kui toote sobivuse selgitamiseks on vajalik toote kasutamine, siis loetakse seda kasutamata tooteks.

Tarbija peab toote originaalpakendi avama ettevaatlikult ja seda kahjustamata. Kui pakend ei ole avatav, siis ei pea tagastatav toode olema originaalpakendis.

2. Taganemisõiguse kasutamiseks peab tarbija esitama avalduse BT e-poe aadressil epood@3dprinter.ee mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kättetoimetamist.

3. Tarbija kohustub kandma kauba tagastuskulud 10 Euro ulatuses , välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.

4. Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud kaup viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, BT-le tagastada.

5. BT kohustub viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul peale lepingust taganemise teate saamist, tagastama tarbijale tagastatud kauba eest tasutud summa.

Kui mistahes BT e-poe sätestatud tingimus raskendab tarbijal lepingust taganemise õigust võrreldes Võlaõigusseadusega, on see tingimus tühine. 

14-päevane sidevahendi teel sõlmitud lepingust taganemisõigus on sätestatud õigusaktidega ning ei ole BT e-poe eripära. Vajadusel saate alati küsida lisainfot meie hooldusosakonnast hooldus@3dprinter.ee .

  

BALTAL OÜ

Kehtib alates 16.01.2014